Komunikat o błędzie

  • Deprecated function: Optional parameter $input declared before required parameter $form_state is implicitly treated as a required parameter w require_once() (linia 341 z /home/server645400/ftp/polinnovationnowa/includes/module.inc).
  • Deprecated function: Optional parameter $base_table declared before required parameter $options is implicitly treated as a required parameter w include_once() (linia 3542 z /home/server645400/ftp/polinnovationnowa/includes/bootstrap.inc).
  • Deprecated function: Optional parameter $base_field declared before required parameter $options is implicitly treated as a required parameter w include_once() (linia 3542 z /home/server645400/ftp/polinnovationnowa/includes/bootstrap.inc).

Czujesz, że Twój pomysł lub wynalazek mógłby zawojować świat, ale nie wiesz jak osiągnąć sukces?

Polinnovation pomaga wynalazcom i projektantom pozyskać kapitał na start lub rozwój z wykorzystaniem wiedzy silnego i doświadczonego zespołu oraz szeregu wyspecjalizowanych narzędzi pomocnych w analizie i dynamizacji projektu na każdym etapie.

Swoim podopiecznym pomagamy na wielu płaszczyznach, a nasi Inwestorzy zawsze poszukują okazji inwestycyjnych, co może gwarantować sukces i realizację najlepszym pomysłom.

Dla nas nie ma znaczenia jakiej wielkości projekt chcesz zrealizować. Wszystko zależy od jego specyfiki i planów jego rozwoju. To jego jakość i rzetelność przygotowania Twojej oferty może dać Ci szansę na zaprezentowanie się przed naszymi aniołami biznesu, a co za tym stoi zadecyduje o wsparciu inwestorskim.

Skontaktuj się z nami jeżeli:

  • posiadasz spółkę, która chce wprowadzić wynalazek, innowacyjne lub nowatorskie rozwiązanie na rynek;
  • masz ciekawy pomysł na biznes;
  • jesteś właścicielem patentu lub ciekawego pomysłu;
  • pracujesz na uczelni lub w szkole nad ciekawym rozwiązaniem;
  • potrzebujesz partnera do biznesu;
  • szukasz środków na sfinansowanie swojego pomysłu;
Jak działamy?
Co w zamian za współpracę i zaufanie Polinnovation może Ci zaoferować?
Dostęp do bazy inwestorów oraz profesjonalne usługi wspierające procesy dynamizacji innowacyjnych projektów.
Wsparcie finansowe

inwestycje środków własnych Polinnovation, inwestycje funduszy aniołów biznesu, inwestycje podmiotów chcących dywersyfikować własny kapitał, pomoc w uzyskaniu kredytu czy leasingu, wsparcie w poszukiwaniu i uzyskiwaniu dotacji unijnych.

Wsparcie w zakresie analizy trendów światowych jak i zagrożeń

badanie i analiza kierunków rozwoju przedsięwzięcia, wstępna ocena zapotrzebowania rynkowego, identyfikacja potencjalnych partnerów biznesowych, analiza konkurencji, weryfikacja zagrożeń, tworzenie opracowań i opinii branżowych, wypracowanie optymalnego modelu biznesowego dostosowanego do rodzaju przedsięwzięcia, określenie specyfiki branży, stworzenie dedykowanego centrum kompetencyjnego składającego się z zespołu specjalistów.

Wsparcie przy ocenie technologii

analiza technologii pod kątem czystości patentowej, innowacyjności oraz przewag konkurencyjnych w stosunku do istniejących technologii, wsparcie zespołów branżowych, określenie kierunków rozwoju, jak i analiza zagrożeń.

Wsparcie w procesie patentowym

pomoc w zgłoszeniu wynalazku lub wzoru użytkowego w Urzędzie Patentowym w celu uzyskania patentu i udzielenia prawa ochronnego, pomoc w zbadaniu zdolności patentowej wynalazku, współpraca w zakresie ubiegania się o ochronę patentową za granicą, przeprowadzenie audytu własności intelektualnej, wycena wartości praw własności przemysłowej.

Wsparcie organizacyjne i nadzór właścicielski

działanie w interesie spółki, ustanowienie celów, określenie czynników i mechanizmów monitorujących ich osiąganie, budowa struktury organizacyjnej, podział ról i obowiązków, tworzenie efektywnego systemu informacji i komunikacji, zarządzanie ryzykiem, ujawnianie konfliktu interesów, przeprowadzanie niezależnych audytów wewnętrznych oraz zewnętrznych.

Wsparcie marketingowe

marketingu internetowego i tworzenia stron www, tworzenia pełnej identyfikacji wizualnej, opracowania materiałów promocyjnych, w tym filmów reklamowych, organizacji pokazów wynalazków i promocji wśród przedstawicieli branży.

Wsparcie prawne

....

Wsparcie w zakresie budowy optymalnego modelu biznesowego

dobór i określenie formy prowadzenia działalności, optymalizacja kosztowa, optymalizacja zachodzących procesów, dobór właściwych partnerów branżowych, pomoc przy zorganizowaniu całego przedsięwzięcia lub nadzór inwestorski.