Czujesz, że Twój pomysł lub wynalazek mógłby zawojować świat, ale nie wiesz jak osiągnąć sukces?

Polinnovation pomaga START-UP’om pozyskać kapitał na start lub rozwój z wykorzystaniem wiedzy silnego i doświadczonego zespołu oraz szeregu wyspecjalizowanych narzędzi pomocnych w analizie i dynamizacji projektu na każdym etapie.

Swoim podopiecznym pomagamy na wielu płaszczyznach, a nasi Inwestorzy zawsze poszukują okazji inwestycyjnych, co może gwarantować sukces i realizację najlepszym pomysłom.

Dla nas nie ma znaczenia jakiej wielkości projekt chcesz zrealizować. Wszystko zależy od jego specyfiki i planów jego rozwoju. To jego jakość i rzetelność przygotowania Twojej oferty może dać Ci szansę na zaprezentowanie się przed naszymi aniołami biznesu, a co za tym stoi zadecyduje o wsparciu inwestorskim.

Skontaktuj się z nami jeżeli:

  • posiadasz spółkę, która chce wprowadzić wynalazek, innowacyjne lub nowatorskie rozwiązanie na rynek;
  • masz ciekawy pomysł na biznes;
  • jesteś właścicielem patentu lub ciekawego pomysłu;
  • rozwijasz biznes ale marzy Ci się wejście na szerokie wody;
  • pracujesz na uczelni, w szkole nad ciekawym rozwiązaniem;
  • szukasz środków na sfinansowanie swojego pomysłu;
  • szukasz biznesowych partnerów indywidualnych i instytucjonalnych w Polsce i zagranicą;
Jak działamy?
Wsparcie finansowe

inwestycje środków własnych Polinnovation,inwestycje funduszy aniołów biznesu,inwestycje podmiotów chcących dywersyfikować własny kapitał,pomoc w uzyskaniu kredytu czy leasingu,wsparcie w poszukiwaniu i uzyskiwaniu dotacji unijnych.

Wsparcie w zakresie budowy optymalnego modelu biznesowego

dobór i określenie formy prowadzenia działalności, optymalizacja kosztowa,optymalizacja zachodzących procesów,dobór właściwych partnerów branżowych,pomoc przy zorganizowaniu całego przedsięwzięcia lub nadzór inwestorski.

Wsparcie w procesie patentowym

pomoc w zgłoszeniu wynalazku lub wzoru użytkowego w Urzędzie Patentowym w celu uzyskania patentu i udzielenia prawa ochronnego,pomoc w zbadaniu zdolności patentowej wynalazku,współpraca w zakresie ubiegania się o ochronę patentową za granicą,przeprowadzenie audytu własności intelektualnej,wycena wartości praw własności przemysłowej.

Wsparcie organizacyjne i nadzór właścicielski

działanie w interesie spółki,ustanowienie celów, określenie czynników i mechanizmów monitorujących ich osiąganie,budowa struktury organizacyjnej, podział ról i obowiązków,tworzenie efektywnego systemu informacji i komunikacji,zarządzanie ryzykiem,ujawnianie konfliktu interesów,przeprowadzanie niezależnych audytów wewnętrznych oraz zewnętrznych.

Wsparcie marketingowe

Marketingu internetowego i tworzenia stron www,tworzenia pełnej identyfikacji wizualnej,opracowania materiałów promocyjnych, w tym filmów reklamowych,organizacji pokazów wynalazków i promocji wśród przedstawicieli branży.

Wsparcie prawne

....

Wsparcie w zakresie analizy trendów światowych jak i zagrożeń

badanie i analiza kierunków rozwoju przedsięwzięcia,wstępna ocena zapotrzebowania rynkowego,identyfikacja potencjalnych partnerów biznesowych,analiza konkurencji,weryfikacja zagrożeń,tworzenie opracowań i opinii branżowych,wypracowanie optymalnego modelu biznesowego dostosowanego do rodzaju przedsięwzięcia,określenie specyfiki branży,stworzenie dedykowanego centrum kompetencyjnego składającego się z zespołu specjalistów.

Wsparcie przy ocenie technologii

analiza technologii pod kątem czystości patentowej, innowacyjności oraz przewag konkurencyjnych w stosunku do istniejących technologii,wsparcie zespołów branżowych,określenie kierunków rozwoju, jak i analiza zagrożeń.