Raport z badania opinii przedsiębiorców: Fundacja Firmy Rodzinne Poznań/Warszawa 18 marca 2020. 
Kluczowe wnioski.

Skala zagrożenia polskich firm blokadą gospodarczą związaną z zagrożeniem epidemią koronawirusa. 
Raport z badania opinii przedsiębiorców Fundacja Firmy Rodzinne Poznań/Warszawa 18 marca 2020

W niecałe siedem godzin zebraliśmy odpowiedzi od ponad 900 polskich przedsiębiorców

Niniejsza prezentacja zawiera najważniejsze wyniki badania ankietowego przeprowadzonego na próbie 911 przedsiębiorców za pośrednictwem ankiety internetowej. Badanie zostało przeprowadzone w dniu 17 marca 2020 r. w godz. 15:00-21:00. Próba nie była dobierana w sposób zapewniający reprezentatywność danych, natomiast z dane metryczkowe pokazują, że dane są przekrojowe dla róznych grup przedsiębiorstw i regionów Ich funkcjonowania. 


RAPORT DO POBRANIA

Link do FFR - https://ffr.pl/pl/ewe/