To nowa inicjatywa KIGEiT, której celem jest wypracowanie pakietu decyzji antykryzysowych. Będą one tym lepsze, im więcej będziemy mieli informacji potrzebach o sytuacji, w jakiej znajdują się przedsiębiorstwa. „Wspólny interes” to akcja minimalizacji rozmiaru i skutków kryzysu

Polega na cyklicznym zbieraniu danych, które będziemy integrować do postaci wniosków zbiorczych. Na tej podstawie będziemy określać cele, z których będą wynikach rekomendacje i postulaty dotyczące sposobów ich realizacji. Skuteczność tej akcji zależy w pierwszym rzędzie od wzajemnego zaufania wszystkich uczestników procesu. KIGEiT jest przekonana, że przypadku organizacji przedsiębiorstw przeciwdziałanie kryzysowi powinno polegać na ścisłej współpracy horyzontalnych organizacji przedsiębiorstw takich KIG i Lewiatan z branżowymi, czyli np. z KIGEiT.

Pierwsze wyniki

Poniższe tezy są wynikiem pierwszego okrążenia, jakie wykonaliśmy w ramach akcji „Wspólny interes”. Polegała ona na zebraniu informacji w oparciu zestaw pytań, jakie zadaliśmy członkom KIGEiT w czasie bezpośrednich wywiadów i wewnętrznej akcji ankietowej. Pytania w załączeniu. Podjęliśmy teżwspólną akcję z stowarzyszeniami branżowymi UE zrzeszonymi w Digital Europe. Wspólnie opublikowaliśmy ankietę, której celem jest zabranie informacji ważnych dla Komisji Europejskiej.

https://ww3.umfragecenter.de/uc/KIGEIT/ospe.php?SES=1a1c75ec1f5ac2f632ed8cca61d3f542&syid=132415&sid=132416&act=start

Skuteczne przeciwdziałanie kryzysowi

 1. Kryzys gospodarczy – to kryzys społeczny, a motor napędzający jego rozwój jest utrata zaufania. Jego przejawy to:
  1. rosnący brak zaufania do partnerów i otoczenia gospodarczego
  2. rosnąca liczba przypadków zachowań sprzecznych z etyką biznesu
  3. ograniczanie aktywności biznesowych opartych na zaufaniu, a więc postrzeganych jako ryzykowne
 2. nasze zadanie – proponowanie rozwiązań, które to zaufanie będą odbudowywać
 3. zaufanie możemy budować na przekonaniu, że:
  1. proponujemy prawidłowe rozwiązania skuteczne
  2. posiadamy odpowiednie dane i kompetencje do ich analizy i syntezy
  3. mamy zasoby i poparcie, prowadzić działania we właściwej skali
  4. dysponujemy głosem, z którym powinni liczyć się decydenci polityczni