Innowacyjne Centrum Embryoscopii

Centrum będzie interdyscyplinarną strukturą, składającą się z 3 głównych modułów:

  • pion leczenia niepłodności człowieka,

  • pion modeli zwierzęcych,

  • pion analizy danych, tworzenia i implementacji modeli.

Będzie to nie tylko pierwsza w Polsce, ale i pierwsza w Europie tego typu struktura. Jej utworzenie umożliwi gromadzenie kompleksowych danych, zbieranych w wystandaryzowanych warunkach, nie możliwych do osiągnięcia przy zastosowaniu dotychczas wykorzystywanych technologii.

Utworzenie pionu modeli zwierzęcych pozwoli na wykonywanie eksperymentów, z oczywistych względów niemożliwych do przeprowadzenia z wykorzystaniem materiału ludzkiego. Uzyskane w ten sposób informacje będą podstawą do opracowania modeli predykcyjnych, które w dalszym etapie będą mieć potencjał wdrożeniowy i znajdą zastosowanie w praktyce klinicznej – w pionie leczenia niepłodności człowieka.

Zarówno opracowanie skutecznych modeli zwierzęcych, jak też ich wykorzystanie w pionie leczenia niepłodności nie będą możliwe bez wykorzystania pionu analizy danych. Gromadzone dane będą na bieżąco analizowane, a stworzone w oparciu o nie modele – na bieżąco modyfikowane i udoskonalane.

Innowacyjne Centrum Embryoscopii pozwoli na uzyskanie zupełnie nowej jakości w procesie leczenia niepłodności, co znacząco wpłynie na poprawę skuteczności leczenia.

Partnerzy w projekcie:

  • uczelnie,

  • szpitale,

  • kliniki leczenia niepłodności,

  • parki naukowo-technologiczne.

Szefem Centrum Kompetencyjnego Niepłodność jest Pan dr Robert Milewski.