Rada Ekspertów jest organem opiniodawczym i doradczym Klastra. Kluczowe elementy, jakie są brane pod uwagę w momencie powoływania członków Rady Ekspertów to ich dorobek oraz doświadczenie w dziedzinie, którą reprezentują. Do kompetencji Rady Ekspertów należy:

  • opiniowanie pod względem merytorycznym inicjatyw i projektów, ich nadzorowanie oraz przygotowywanie propozycji takich projektów,
  • reprezentowanie Klastra na konferencjach naukowych,
  • przygotowywanie opinii i publikacji w imieniu Klastra,

Szczegółowy wykaz kompetencji Rady Ekspertów znajduje się w Regulaminie Porozumienia Kooperacyjnego Polskiego Innowacyjnego Klastra Medycznego PIKMED.

Rada Ekspertów

prof. Andrzej Gładysz

Członek Rady Ekspertów
 
 

dr Andrzej Śliwczyński

Członek Rady Ekspertów
 
 

dr hab. Mirosław Jerzy Jarosz

Członek Rady Ekspertów
 
 

dr inż. Wiesław Palczewski

Członek Rady Ekspertów
 
 

prof. Dariusz J. Skarżyński

Członek Rady Ekspertów
 
 

prof. Sławomir Wołczyński

Członek Rady Ekspertów
 
 

prof. Halina Podbielska

Członek Rady Ekspertów
 
 

prof. Wojciech Witkiewicz

Członek Rady Ekspertów
 
 

dr Petre Iltchev

Członek Rady Ekspertów
 
 

dr Jan Czerniecki

Członek Rady Ekspertów
 
 

dr Anna Ajduk

Członek Rady Ekspertów
 
 

dr hab. Jadwiga Wójkowska-Mach

Członek Rady Ekspertów
 
 

prof. Bogdan Nogalski

Członek Rady Ekspertów
 
 

prof. Karina M. Jahnz-Różyk

Członek Rady Ekspertów
 
 

prof. Witold L. Tłustochowicz

Członek Rady Ekspertów