Komunikat o błędzie

 • Deprecated function: Optional parameter $input declared before required parameter $form_state is implicitly treated as a required parameter w require_once() (linia 341 z /home/server645400/ftp/polinnovationnowa/includes/module.inc).
 • Deprecated function: Optional parameter $base_table declared before required parameter $options is implicitly treated as a required parameter w include_once() (linia 3542 z /home/server645400/ftp/polinnovationnowa/includes/bootstrap.inc).
 • Deprecated function: Optional parameter $base_field declared before required parameter $options is implicitly treated as a required parameter w include_once() (linia 3542 z /home/server645400/ftp/polinnovationnowa/includes/bootstrap.inc).

Misja CK: wypracowanie standardów i wdrożenie elementów zarządzania ryzykiem w

   podmiotach medycznych.

   Celem projektu jest strategiczne podejście do zarząrzania ryzykiem w placówce medycznej,

   gwarantujące trafne identyfikowanie zagrożeń i podejmowanie działań wyprzedzających,

wsparcie w zakresie identyfikacji, analizy i oceny zdarzeń niepożądanych występujących w otoczeniu medycznym, opracowanie i wdrożenie odpowiednich standardów i procedur, mających zminimalizować ryzyko, a także konsekwencje wystąpienia tych zdarzeń. Szkolenie i rozwój kompetencji personelu medycznego w zakresie zapobiegania występowania zdarzeń niepożądanych.

Cele szczegółowe projektu:

 • obniżenie kosztów społecznych (zdrowszy pacjent),

 • uzależnienie wysokości składek Odpowiedzialności Cywilnej (OC) podmiotów leczniczych i lekarzy od ryzyka występowania zdarzeń niepożądanych, obniżenie składek na polisy ubezpieczeniowe OC podmiotów leczniczych i lekarzy,

 • analizowanie kosztów zdarzeń niepożądanych,

 • wyższa jakość leczenia,

 • podjęcie odpowiednich działań, by wyleczyć pacjenta niezwłocznie po powzięciu informacji na temat zdarzeń niepożądanych

 • stworzenie ogólnopolskiej bazy zdarzeń niepożądanych wraz z zespołem ds. analiz i ograniczeń występowania zdarzeń niepożądanych,

 • stworzenie systemu monitoringu osób, które są po zdarzeń niepożądanych,

 • rekonstrukcja zdrowia wraz z powrotem do samodzielności poszkodowanego.

Dodatkowo w ramach projektu mają być realizowane działania dotyczące:

 • przeciwdziałania – profilaktyki, a czasami nawet prewencji zdarzeń niepożądanych,

 • audytu podmiotu leczniczego dot. zdarzeń niepożądanych,

 • wprowadzenia odpowiednich standardów: organizacyjnych, proceduralnych jak i formalno-prawnych (certyfikacja i audyt po certyfikacyjny) całego podmiotu lub wybranych obszarów najbardziej narażonych na ryzyko (od momentu wejścia pacjenta do chwili opuszczenia terenu szpitala),

 • cyklicznego nadzoru nad danym podmiotem,

 • przeprowadzania szkoleń dla personelu (białego i administracyjnego) w zakresie zarządzania ryzykiem, w tym komunikacji w przypadku zaistnienia zdarzenia niepożądanego.

Do kogo CK jest kierowane:

Partnerzy w projekcie:

1. Podmioty lecznicze różnych szczebli systemu opieki zdrowotnej (podstawowa opieka zdrowotna, ambulatoryjna opieka specjalistyczna, opieka szpitalna). Zakres- wypracowywanie Best practics, współpraca w zakresie wdrożeń projektów.

2. Uczelnie, ośrodki naukowo-badawcze. Zakres merytoryczny - opracowania koncepcyjne i studium wykonalności, badania ewaluacyjne.

3. Dostawcy w zakresie rozwiązań organizacyjnych/technologii ICT - zaopatrzenie w zakresie zasobów niezbędnych do realizacji projektu.

4. Dostawcy sprzętu oraz środków i materiałów higienicznych.

5. Firmy szkoleniowe.

6. Centra certyfikujące (np. norma Standard EN 15224).

7. Firmy produkujące sprzęt medyczny.

8. Stowarzyszenia praw pacjenta, itp.

Finansowanie projektu:

1. Krajowe i regionalne programy operacyjne.

2. Programy Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

3. Inne źródła.

Szefem Centrum Kompetencyjnego Zarządzanie Ryzykiem jest Pan Tomasz Leśniak.

RYZYKO MEDYCZNE - RYZYKO FINASOWE - ZARZĄDZANIE ORGANIZACJĄ - LOGISTYKA - WYPOSAZENIE I SPRZĘT -

ZJAWISKA TRAUMATYCZNE - ZESPOŁY - BEZPIECZEŃSTWO DANYCH