Komunikat o błędzie

 • Deprecated function: Optional parameter $input declared before required parameter $form_state is implicitly treated as a required parameter w require_once() (linia 341 z /home/server645400/ftp/polinnovationnowa/includes/module.inc).
 • Deprecated function: Optional parameter $base_table declared before required parameter $options is implicitly treated as a required parameter w include_once() (linia 3542 z /home/server645400/ftp/polinnovationnowa/includes/bootstrap.inc).
 • Deprecated function: Optional parameter $base_field declared before required parameter $options is implicitly treated as a required parameter w include_once() (linia 3542 z /home/server645400/ftp/polinnovationnowa/includes/bootstrap.inc).

W Polinnovation zakładamy, że każdy może zostać inwestorem...

Dlaczego? Ponieważ, gdy dobrze ulokujemy swój kapitał to nawet przy niewielkim zaangażowaniu finansowym branża innowacji potrafi przynieść bardzo wysokie zyski. 

Jako nowoczesne Centrum Kompetencyjne skupiające wokół siebie wynalazców, startup’y oraz inwestorów jesteśmy w stanie dopasować projekt ​do Twoi​ch​ potrzeb​ i możliwości.

Dlatego jeżeli:

 • szukasz pomysłu na biznes?
 • chcesz zdobyć przewagę konkurencyjną?
 • chcesz  przyszłość i kreować nowe potrzeby?
 • planujesz zmienić  branżę, w której działasz lub rozszerzyć  działalności na nowe segmenty?

Skontaktuj się z nami i zostań Aniołem Biznesu!

Jakie korzyści może przynieść inwestycja w młodą spółkę czy startup?

 1. możliwość dywersyfikacji portfela Twoich inwestycji;
 2. w ramach Polinnovaion możesz zakupić udziały w innowacyjnych przedsięwzięciach;
 3. masz szansę stworzyć nowe potrzeby i odpowiedzieć na nie generując przy tym zysk;
 4. wspierasz polski biznes i kreujesz nowe miejsca pracy;
 5. inwestujesz w aktywa i uzyskujesz możliwość osiągania dochodów pasywnych.
Jak wygląda proces inwestycyjny w Polinnovation?
Co w zamian za współpracę i zaufanie Polinnovation może Ci zaoferować?
Profesjonalne usługi wspierające procesy inwestowania kapitału.
Wsparcie w poszukiwaniu optymalnych inwestycji

kompleksowa organizacja i pilotaż procesu identyfikacji startupu czy inventora, który odpowie na problem inwestora, organizacja spotkań i prezentacji (pitching), tworzenie bazy starupów oraz wynalazków w celu dopasowania optymalnej inwestycji dla inwestora, nadzór procesu inwestycyjnego oraz powoływanie spółek celowych (spółek typu spin-off), pomoc w tworzeniu dokumentów inwestycyjnych, takich jak prezentacje projektów czy memoranda.

Wsparcie w zakresie budowy optymalnego modelu biznesowego

dobór i określenie formy prowadzenia działalności, optymalizacja kosztowa, optymalizacja zachodzących procesów, dobór właściwych partnerów branżowych, pomoc przy zorganizowaniu całego przedsięwzięcia lub nadzór inwestorski.

Wsparcie prawne

....

Wsparcie organizacyjne i nadzór właścicielski

działanie w interesie spółki, ustanowienie celów, określenie czynników i mechanizmów monitorujących ich osiąganie, budowa struktury organizacyjnej, podział ról i obowiązków, tworzenie efektywnego systemu informacji i komunikacji, zarządzanie ryzykiem, ujawnianie konfliktu interesów, przeprowadzanie niezależnych audytów wewnętrznych oraz zewnętrznych.

Wsparcie w zakresie oceny i analizy ryzyk związanych z inwestycją

wstępna ocena zapotrzebowania rynkowego, analiza konkurencji, weryfikacja zagrożeń, badanie i analiza kierunków rozwoju przedsięwzięcia, tworzenie opracowań i opinii branżowych, wypracowanie optymalnego modelu biznesowego dostosowanego do rodzaju przedsięwzięcia, określenie specyfiki branży, stworzenie dedykowanego centrum kompetencyjnego składającego się z zespołu specjalistów.