Komunikat o błędzie

  • Deprecated function: Optional parameter $input declared before required parameter $form_state is implicitly treated as a required parameter w require_once() (linia 341 z /home/server645400/ftp/polinnovationnowa/includes/module.inc).
  • Deprecated function: Optional parameter $base_table declared before required parameter $options is implicitly treated as a required parameter w include_once() (linia 3542 z /home/server645400/ftp/polinnovationnowa/includes/bootstrap.inc).
  • Deprecated function: Optional parameter $base_field declared before required parameter $options is implicitly treated as a required parameter w include_once() (linia 3542 z /home/server645400/ftp/polinnovationnowa/includes/bootstrap.inc).

Czujesz, że Twój pomysł lub wynalazek mógłby zawojować świat, ale nie wiesz jak osiągnąć sukces?

Polinnovation pomaga START-UP’om pozyskać kapitał na start lub rozwój z wykorzystaniem wiedzy silnego i doświadczonego zespołu oraz szeregu wyspecjalizowanych narzędzi pomocnych w analizie i dynamizacji projektu na każdym etapie.

Swoim podopiecznym pomagamy na wielu płaszczyznach, a nasi Inwestorzy zawsze poszukują okazji inwestycyjnych, co może gwarantować sukces i realizację najlepszym pomysłom.

Dla nas nie ma znaczenia jakiej wielkości projekt chcesz zrealizować. Wszystko zależy od jego specyfiki i planów jego rozwoju. To jego jakość i rzetelność przygotowania Twojej oferty może dać Ci szansę na zaprezentowanie się przed naszymi aniołami biznesu, a co za tym stoi zadecyduje o wsparciu inwestorskim.

Skontaktuj się z nami jeżeli:

  • posiadasz spółkę, która chce wprowadzić wynalazek, innowacyjne lub nowatorskie rozwiązanie na rynek;
  • masz ciekawy pomysł na biznes;
  • jesteś właścicielem patentu lub ciekawego pomysłu;
  • rozwijasz biznes ale marzy Ci się wejście na szerokie wody;
  • pracujesz na uczelni, w szkole nad ciekawym rozwiązaniem;
  • szukasz środków na sfinansowanie swojego pomysłu;
  • szukasz biznesowych partnerów indywidualnych i instytucjonalnych w Polsce i zagranicą;
Jak działamy?
Wsparcie finansowe

inwestycje środków własnych Polinnovation, inwestycje funduszy aniołów biznesu, inwestycje podmiotów chcących dywersyfikować własny kapitał, pomoc w uzyskaniu kredytu czy leasingu, wsparcie w poszukiwaniu i uzyskiwaniu dotacji unijnych.

Wsparcie w zakresie budowy optymalnego modelu biznesowego

dobór i określenie formy prowadzenia działalności, optymalizacja kosztowa, optymalizacja zachodzących procesów, dobór właściwych partnerów branżowych, pomoc przy zorganizowaniu całego przedsięwzięcia lub nadzór inwestorski.

Wsparcie w procesie patentowym

pomoc w zgłoszeniu wynalazku lub wzoru użytkowego w Urzędzie Patentowym w celu uzyskania patentu i udzielenia prawa ochronnego, pomoc w zbadaniu zdolności patentowej wynalazku, współpraca w zakresie ubiegania się o ochronę patentową za granicą, przeprowadzenie audytu własności intelektualnej, wycena wartości praw własności przemysłowej.

Wsparcie organizacyjne i nadzór właścicielski

działanie w interesie spółki, ustanowienie celów, określenie czynników i mechanizmów monitorujących ich osiąganie, budowa struktury organizacyjnej, podział ról i obowiązków, tworzenie efektywnego systemu informacji i komunikacji, zarządzanie ryzykiem, ujawnianie konfliktu interesów, przeprowadzanie niezależnych audytów wewnętrznych oraz zewnętrznych.

Wsparcie marketingowe

Marketingu internetowego i tworzenia stron www, tworzenia pełnej identyfikacji wizualnej, opracowania materiałów promocyjnych, w tym filmów reklamowych, organizacji pokazów wynalazków i promocji wśród przedstawicieli branży.

Wsparcie prawne

....

Wsparcie w zakresie analizy trendów światowych jak i zagrożeń

badanie i analiza kierunków rozwoju przedsięwzięcia, wstępna ocena zapotrzebowania rynkowego, identyfikacja potencjalnych partnerów biznesowych, analiza konkurencji, weryfikacja zagrożeń, tworzenie opracowań i opinii branżowych, wypracowanie optymalnego modelu biznesowego dostosowanego do rodzaju przedsięwzięcia, określenie specyfiki branży, stworzenie dedykowanego centrum kompetencyjnego składającego się z zespołu specjalistów.

Wsparcie przy ocenie technologii

analiza technologii pod kątem czystości patentowej, innowacyjności oraz przewag konkurencyjnych w stosunku do istniejących technologii, wsparcie zespołów branżowych, określenie kierunków rozwoju, jak i analiza zagrożeń.