Misja CK: wypracowywanie i wdrażanie metod oraz narządzi w zakresie Telemedycyny co ma na celu zapewnienie poprawy jakości świadczonych przez Placówkę medyczną usług, nadążenie za postępem technologicznym przy ograniczonym budżecie i niskich nakładach inwestycyjnych, usprawnienie procedury i zmniejszenie kosztów.

Celem jest wspomaganie z jednej strony placówek służby zdrowia, a z drugiej strony firm działających w branży Telemedycyny we wdrożeniu i uruchomieniu nowoczesnych i innowacyjnych usług telemedycznych.

W ramach działań CK powstanie stała ekspozycja funkcjonujących systemów telemedycznych w obszarze monitoringu kardiologicznego, na której będzie można obejrzeć jak w praktyce działają urządzenia diagnostyczne i platforma informatyczna obsługująca pacjentów wyposażonych w te urządzenia.

Założenia projektu:

 • Prowadzenie prac przygotowawczych w zakresie uruchamiania usług telemedycznych: opracowanie strategii rozwoju usług telemedycznych, analiza rynku, przygotowanie umów o dofinansowanie,

 • Przygotowanie gotowych technologii do natychmiastowego wdrożenia,

 • Prowadzenie stałego monitoringu wdrażanych usług telemedycznych, ich usprawniania i unowocześniania,

 • Prowadzenie optymalizacji wdrożonych usług pod względem ekonomicznym,

 • Prowadzenie prac badawczo-rozwojowych w zakresie nowych rozwiązań w telemedycynie,

 • Przygotowanie propozycji rozwiązań formalno – prawnych w zakresie wprowadzania i funkcjonowania telebadań w służbie zdrowia.

Do kogo CK jest kierowane:

CK Telemedycyna wspiera placówki służby zdrowia, jednostki medyczne i przedsiębiorców umożliwiając transfer wiedzy i gotowych rozwiązań. Stanowi zaplecze z rozwiązaniami dla telebadań, gotowymi do wdrożenia na szeroką skalę. Współpraca odbywa się nie tylko w konkretnych specjalizacjach medycznych w zakresie badań i wdrażania gotowych rozwiązań, ale również dotyczy szkoleń, analiz, edukacji i kształcenia w wybranych obszarach.

Korzyści z bycia Członkiem CK Telemedycyna:

 • Gotowe i innowacyjne rozwiązania dla firm,

 • Gotowe i sprawdzone urządzenia diagnostyczne do natychmiastowego uruchomienia telebadań,

 • Doradztwo, strategia rozwoju, strategia wdrożenia nowych usług, kalkulacje i biznes plany,

 • Zwiększenie konkurencyjności, zdobycie nowych rynków i nowych kontaktów a co za tym idzie zwiększenie przychodów,

 • Pomoc w przygotowaniu wniosków o dofinansowanie, dokumentacji kredytowej, dokumentacji pomocnej przy wnioskowaniu o dowolne dofinansowania,

 • Udział w targach, konferencjach, seminariach,

 • Przeprowadzenie audytów,

 • Certyfikacje wyrobów i usług,

 • Wyszukiwanie i kontakt z partnerami na rynku polskim i zagranicznym.

Ogólnopolska Sieć Usług Telemedycznych TELEMEDYCYNA:

W ramach CK Telemedycyna uruchomiamy Ogólnopolską Sieć Usług Telemedycznych Telemedycyna. Rozumiemy ją jako sieć relacji i powiązań organizacyjnych pomiędzy jednostkami medycznymi, które z jednej strony obsługują pacjentów, a z drugiej korzystają z usług lekarzy specjalistów w zakresie telebadań innych jednostek medycznych.

Jednostka medyczna uruchamiając u siebie usługi telemedyczne w ramach Telebadań ma możliwość:

 • uczestniczenia w obsłudze pacjentów innych jednostek medycznych, za co otrzymuje część opłaty wnoszonej przez pacjenta,

 • umożliwienia własnym lekarzom otrzymywania dodatkowych dochodów z tytułu np. dokonywania opisów badań pacjentów własnych lub pacjentów z innych dowolnych jednostek medycznych,

 • uruchomienia dodatkowych, nowych usług medycznych w oparciu o innowacyjny sprzęt diagnostyczny i nowoczesną platformę telemedyczną,

 • pozyskania nowych pacjentów ze swojego rejonu, którzy będą zgłaszać się na wizyty kontrolne lub alarmowe do najbliższej placówki medycznej, bez względu na to gdzie i kto obsługuje ich jako pacjentów telemedycznych.

TELEMEDYCYNA W SZKOLE

Program profilaktyki żywieniowo - otyłościowej dla dzieci i młodzieży”.

Program obejmuje opieką dzieci i młodzież w szkole, za uprzednią zgodą rodziców.

Celem projektu jest optymalizacja masy ciała przy jednoczesnym odpowiednim rozwoju fizycznym i psychologicznym dziecka pod okiem lekarza i pedagogów, promowanie zdrowego trybu życia i wpojenie postaw, które będą przynosić korzyści także w życiu dorosłym. Biorąc udział w w/w projekcie, monitorowane są zachowania osób w nim uczestniczących przez dobór odpowiedniej diety, ćwiczeń fizycznych będących kluczowymi dla rozwiązania problemu otyłości, oraz indeks BMI młodzieży. Program pozwala rozpoznać ewentualne schorzenia, których następstwem są odchylenia od normy wagi ciała.

Proponowane przez nas działania nastawione są na:

 • Walkę z nadwagą i otyłością wśród dzieci i młodzieży,

 • Propagowanie zdrowego stylu życia,

 • Uświadamianie czym są złe nawyki żywieniowe,

 • Promocję profilaktyki żywieniowej wśród dzieci i młodzieży.

 • Realizacja programu odbywa się w przyjemniej i bezstresowej atmosferze, połączonej z zabawą, co dodatkowo pozwala utrwalać informacje dotyczące zdrowego stylu życia. Uczniowie objęci programem zyskują:

 • Konsultacje lekarskie,

 • Porady dietetyka,

 • Pomoc psychologa,

 • Spersonalizowaną dietę,

 • Zestaw ćwiczeń,

 • Systematyczną kontrolę postępów.

System Telecare pozwala na wykorzystywanie regionalnych placówek medycznych do koordynacji i realizacji takiego programu. Dzięki programowi wykorzystywane są w pełni możliwości i zasoby regionalnej przychodni zdrowia.

Programy monitorowania nadwagi i otyłości z sukcesami realizują m.in. szkoły w Częstochowie, Kluczach, Myszkowie, Porębie i w Zawierciu. Samorządowcy i dyrektorzy placówek oświatowych szczególnie doceniają zdrowotne i społeczne zalety jego realizacji. Uczniowie borykający się z nadwagą lub otyłością tracą zbędne kilogramy i lepiej są traktowani przez środowisko rówieśnicze.  

Finansowanie CK Telemedycyna:

1. Krajowe i regionalne programy operacyjne

2. Programy Narodowego Centrum Badań i Rozwoju

3. Inne źródła