Komunikat o błędzie

 • Deprecated function: Optional parameter $input declared before required parameter $form_state is implicitly treated as a required parameter w require_once() (linia 341 z /home/server645400/ftp/polinnovationnowa/includes/module.inc).
 • Deprecated function: Optional parameter $base_table declared before required parameter $options is implicitly treated as a required parameter w include_once() (linia 3542 z /home/server645400/ftp/polinnovationnowa/includes/bootstrap.inc).
 • Deprecated function: Optional parameter $base_field declared before required parameter $options is implicitly treated as a required parameter w include_once() (linia 3542 z /home/server645400/ftp/polinnovationnowa/includes/bootstrap.inc).

CZŁONKOWIE ZAŁOŻYCIELE KLASTRA PIKMED:

 • Profesor Mariusz Piechota - Prezes Polskiego Innowacyjnego Klastra Medycznego PIKMED w latach 2013-2016, członek zarządu Polskiego Towarzystwa Anestezjologii i Intensywnej Terapii
 • Dariusz Dziadzio - Wiceprezes Polskiego Innowacyjnego Klastra Medycznego PIKMED w latach 2013-2016, polityk i współautor ustawy o zawodzie fizjoterapeuty
 • Adrianna Nurzyńska - Wiceprezes Polskiego Innowacyjnego Klastra Medycznego PIKMED w latach 2013-2015, administrator bezpieczeństwa informacji w SPZOZ w Kędzierzynie Koźlu
      


Zarząd Polskiego Innowacyjnego Klastra Medycznego PIKMED jest organem  powoływanym przez Koordynatora Klastra na dwuletnią kadencję. Pracami Zarządu kieruje Prezes Zarządu.

Kompetencje Zarządu Klastra:

 • reprezentowanie Klastra na zewnątrz,
 • realizacja celów Klastra oraz decydowanie o kierunkach jego działalności,
 • decydowanie o gospodarce finansowej Klastra, wysokości składek członkowskich, sprawach związanych z uczestnictwem w Klastrze,
 • powoływanie oraz koordynowanie pracami w ramach Centrów Kompetencyjnych,
 • powoływanie Członków Rady Ekspertów oraz przyznawanie Członkostwa Honorowego,
 • zakładanie Biur Regionalnych Klastra, powoływanie ich Dyrektorów oraz nadzór nad ich funkcjonowaniem.

Szczegółowy wykaz kompetencji Zarządu Klastra znajduje się w Regulaminie Porozumienia Kooperacyjnego Polskiego Innowacyjnego Klastra Medycznego PIKMED.

Zarząd Klastra

Tomasz Szelągowski

Prezes Zarządu Klastra PIKMED
 

Tomasz Leśniak

Wiceprezes Zarządu Klastra PIKMED
 

Anna Kaczmarek

Wiceprezes Zarządu Klastra PIKMED
 

Robert Milewski

Wiceprezes Zarządu Klastra PIKMED
 

Michał Marczak

Wiceprezes Zarządu Klastra PIKMED
 

Peter Nowak

Wiceprezes Zarządu Klastra PIKMED
 

Magdalena Władysiuk

Wiceprezes Zarządu Klastra PIKMED