Polski Innowacyjny Klaster Medyczny PIKMED, jako partner Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum rozpoczął realizację 

projektu "Rozwój kompetencji kadry administracyjnej i zarządzającej dla poprawy jakości w ochronie zdrowia PRO-QUO HEALTH" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Wciąż zapraszamy kandydatów na szkolenia stacjonarne i kursy E-learningowe!

Celem głównym projektu jest poprawa efektywności funkcjonowania systemu ochrony zdrowia, zwiększenie dostępności do niedrogich, trwałych oraz wysokiej jakości usług opieki zdrowotnej poprzez:
- rozwój kompetencji pracowników administracyjnych i kadry zarządzającej w systemie ochrony zdrowia w kontekście poszerzenia wiedzy i rozwoju umiejętności analitycznych odnoszących się do gospodarowania zasobami rzeczowymi i finansowymi.
Aktywności zmierzają do wyeliminowania nieracjonalności wykorzystania zasobów w systemie opieki zdrowotnej, zachowań korupcyjnych i utrwalenia pozytywnych wzorców reagowania w przypadku występowania zjawisk niepożądanych. Podniesienie kompetencji z zakresu oceny technologii medycznej (HTA) i medycyny opartej na faktach (EBM) pracowników placówek medycznych, organów założycielskich, przedstawicieli NFZ oraz admin.rządowej przyczyni się do efektywniejszego wykorzystania posiadanych zasobów tym samym lepszej opieki nad pacjentem.

W ramach programu zostaną przprowadzone dla pracowników podmiotów lecznyczych:

1. szkolenia E-learningowe w zakresie: finansów iaudytu wewnętrznego, działań antykorupcyjnych i zdarzeń niepożądanych, HTA i EBM

2. szkolenia stacjonarne poprzedzone wstepnym szkoleniem E-learningowym  - HTA i zarządzanie w ochronie zdrowia.

3. Studia podyplomowe z oceny technologii medycznych (HTA).

Regulamin rekrutacji uczestników i szczegółowy opis w zakładce PROJEKTY.