Polski Innowacyjny Klaster Medyczny  PIKMED to ponadregionalna struktura organizacyjna mająca charakter powiązania korporacyjnego, działająca w branży medycyny i ochrony zdrowia. Klaster stanowi formę nowoczesnego katalizatora stymulującego współpracę pomiędzy obszarami  nauki i biznesu.

Wizja Klastra PIKMED

Bezpieczeństwo pacjenta przy zachowaniu  wysokich standardów opieki zdrowotnej.

Misją Klastra PIKMED

Stymulowanie działań na rzecz bezpieczeństwa i wysokiej  jakości opieki zdrowotnej oraz kreowania innowacji w zakresie myśli technologicznej i rozwiązań systemowych przez promowanie intensywnych kontaktów, tworzenie wspólnych produktów, wymianę wiedzy i doświadczeń oraz poprzez skuteczne przyczynianie się do transferu technologii , budowania partnerstw i rozpowszechnianie informacji wśród partnerów w Klastrze.

Dlaczego warto podjąć współpracę Klastrem:

  • realizacja wspólnych przedsięwzięć w postaci produktów klastrowych, wspólnych projektów,
  • wpływ na rozwój innowacji w dziedzinie medycyny,
  • wymiana informacji, doświadczeń i wiedzy między członkami Klastra w szczególności poprzez uczestnictwo w spotkaniach i wspólnych wydarzeniach,
  • udział w kierunkowych przedsięwzięciach jakimi są Centra Kompetencyjne,wpływ na kształtowanie warunków sprzyjających rozwojowi branży medycznej w Polsce,
  • wzrost konkurencyjności Członków Klastra PIKMED.